Mtm Anlegg A/S

News PopUp 2

MILJO

Tunge og store anleggsmaskiner kan gjøre dramatiske endringer i landskapet. Vi har derfor et stort ansvar også for det ytre miljø fordi det vi utfører, skjer i grunnen ved å sprenge og flytte om på landskap. Dette krever forhåndsregler;

Vi skal derfor alltid vise stor respekt for landskap, natur, miljø og ytre omgivelser generelt.

Derfor er det viktig å ha gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte for våre naboer og miljøet.

Vi skal redusere utslipp av vår drift og påvirkning på vår omverden med tanke på støy, støv og rystelser

Vi skal minimere negativ påvirkning fra vår drift og hindre utslipp til jord og vann.

Vi informerer våre omgivelser om prosjektene og hva naboer kan forvente av oss. Vi vil gjennomføre byggefasen på en slik måte at vi sikrer våre omgivelser. Og vi gjennomfører avbøtende tiltak der dette er nødvendig.

Powered by MotoCMS

Mtmanlegg © 2010 | PRIVACY POLICY