Mtm Anlegg A/S

News Popup 1

HMS

For å nå våre HMS-mål,så gjennomfører vi løpende tiltak i alle våre prosjekt.

Eksempler på slike tiltak er bl.a Sikker Jobb Analyse (SJA),Rapporter om Uønskede Hendelser

(RHU) og vernerunder.

Mtm Anlegg har som HMS-mål, å ha et positivt og sikkert arbeidsmiljø som vil bidra til at ingen av våre ansatte blir syke eller skadet av å arbeide i selskapet. Vår virksomhet er av en slik karakter at vi til enhver tid må ha fokus på sikkerhet. Sikkerhet skal alltid gå foran alt i gjennomføringen av våre prosjekter

Powered by MotoCMS

Mtmanlegg © 2010 | PRIVACY POLICY