Mtm Anlegg A/S

News

HELSE MILJØ & SIKKERHET

MILJØ

HMS

Vår virksomhet er av en slik karakter at vi til enhver tid ma ha fokus pa HMS. Vi har et stort ansvar og har som mål å ha et positivt og sikkert arbeidsmiljø også for det ytre miljø

Mtm Anlegg har som HMS-mål, ha et positivt og sikkert arbeidsmiljø som vil bidra til at ingen av våre ansatte blir syke eller skadet av å arbeide i selskapet. Vår virksomhet er av en slik karakter at vi til enhver tid må ha fokus på sikkerhet. Sikkerhet skal alltid gå foran alt i gjennomfringen av våre prosjekter.

HMS

MILJØ

Powered by MotoCMS

Mtmanlegg © 2010 | PRIVACY POLICY